PrzetargiUbezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance na rok 2018/ 2019 pojazdów używanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Data zamieszczenia: 19-10-2018
Numer ogłoszenia: 638707-N-2018


Załączniki:

1_Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ub.kom..docOdbiór, transport oraz utylizacja odpadów medycznych
Data zamieszczenia: 16.10.2018r.
Numer ogłoszenia: 636837-N-2018


Załączniki:

1_SIWZ.docDostawa 180 000 szt. łączników kompatybilnych z posiadanym aparatem TSCD
Data zamieszczenia: 16.10.2018r.
Numer ogłoszenia: 2018/S 199-453110


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_JEDZ.docCałodobowa ochrona osób i mienia w RCKiK w Katowicach
Data zamieszczenia: 2018-09-25
Numer ogłoszenia: 621291-N-2018


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_Odpowiedź na pytanie.pdf
3_Informacja z otwarcia ofert.pdf
5_Wynik postępowania.pdfKompleksowe ubezpieczenie mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Data zamieszczenia: 2018-09-20
Numer ogłoszenia: 619475-N-2018


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_zmiana treści SIWZ.doc
3_Zmieniony opis przedmiotu zamowienia.docx
4_informacja z otwarcia ofert.docx
5_wynik postępowania.docDostawa sprzętu mroźniczego dla potrzeb RCKiK w Katowicach
Data zamieszczenia: 2018-09-19
Numer ogłoszenia: 618908-N-2018


Załączniki:

1_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
2_zmiana terminu składania ofert.doc
3_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
4_odpowiedzi na pytania.doc
5_zmieniony opis przedmiotu zamówienia.docx
6_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.docx
7_informacja z otwarcia ofert.docxDostawa sprzętu mroźniczego dla potrzeb RCKiK w Katowicach
Data zamieszczenia: 2018-07-11 r.
Numer ogłoszenia: 586724-N-2018


Załączniki:

10_informacja z otwarcia ofert.docx
11_wynik postepowania.doc
1_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
2_zmiana terminu składania ofert.doc
3_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
4_pytania i odpowiedzi 1.PDF
5_pytania i odpowiedzi 2.PDF
6_pytania i odpowiedzi 3.doc
7_ostateczny opis zamówienia.docx
8_zmienione strony SIWZ.docx
9_ogloszenie o zmianie ogłoszenia 2.docxDostawa zestawów na wytworzenie 1800 dawek terapeutycznych zlewanych ubogoleukocytarnych koncentratów krwinek płytkowych z kożuszków leukocytarno – płytkowych wraz z nieodpłatnym użytkowaniem dwóch urządzeń do produkcji zlewanych koncentratów krwinek płytkowych
Data zamieszczenia: 2018-07-16 r.
Numer ogłoszenia: 588693-N-2018


Załączniki:

1_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
2_pytania i odpowiedzi.docx
3_zmieniona strona wzoru umowy.docx
4_pytania i odpowiedzi 2.docx
5_ogłoszenie o zmianie ogloszenia.docx
6_informacja z otwarcia ofert.docx
7_wynik postepowania.docDostawę testów do badania markerów zakażenia patogenami przenoszonymi drogą krwi: HBsAg z testami potwierdzenia, anty-HCV, anty-HIV 1/2, anty-Treponema pallidum, CMV IgM i anty-HBc Total oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań za pomocą przedmiotowych rodzajów testów
Data zamieszczenia: 12.07.2018r.
Numer ogłoszenia: 2018/S 132-301685


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_JEDZ.doc
3_pytania i odpowiedzi.docx
4_SIWZ ze zmianami.doc
5_Załącznik nr 2.doc
6_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
7_informacja z otwarcia ofert.PDF
8_wynik postępowania.docDostawa materiałów opatrunkowych, nakłuwaczy jednorazowych do pobierania krwi z palca oraz probówek PS
Data zamieszczenia: 08.06.18r.
Numer ogłoszenia: 570246-N-2018


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_zmiana terminu składania ofert.doc
3_Ogłoszenie nr 500136963.doc
4_odpowiedzi na pytania.doc
5_Zbiorcze zestawienie ofert.doc
6_wynik postępowania.docDostawa 10 szt. pras automatycznych do preparatyki krwi
Data zamieszczenia: 01.06.2018r.
Numer ogłoszenia: 2018/S 103-236418


Załączniki:

1_SIWZ-prasy II postępowanie.doc
2_JEDZ - zal nr 5 do SIWZ.doc
3_odpowiedzi na pytania.docx
4_zmieniony opis przedmiotu zamówienia.docx
5_zmienione strony SIWZ.docx
6_pytania i odpowiedzi 2.docx
7_zmieniony opis przedmiotu zamówienia II.docx
8_informacja z otwarcia ofert.PDF
9_wynik postepowania.docx