PrzetargiDostawa zestawów na wytworzenie 5000 dawek terapeutycznych zlewanych ubogoleukocytarnych koncentratów krwinek płytkowych z kożuszków leukocytarno – płytkowych wraz z nieodpłatnym użytkowaniem dwóch urządzeń do produkcji zlewanych koncentratów krwinek płytkowych
Data zamieszczenia: 04.10.2017r
Numer ogłoszenia: 2017/S 190-390147


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_JEDZ - zal nr 5 do SIWZ.docKompleksowe ubezpieczenie mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Data zamieszczenia: 2017-09-29 r.
Numer ogłoszenia: 595224-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_informacja z otwarcia ofert.docxDostawa serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI
Data zamieszczenia: 14.09.2017r.
Numer ogłoszenia: 588123-N-2017


Załączniki:

1_serwer1.doc
2_informacja z otwarcia ofert.docx
4_wynik postępowania.docWykonywanie usług elektrycznych w obiektach RCKiK w Katowicach oraz podległych Oddziałach Terenowych
Data zamieszczenia: 2017-09-06 r.
Numer ogłoszenia: 584066-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.docx
2_informacja z otwarcia ofert.docx
3_wynik postępowania.docDostawa 500 000 szt. sterylnych opatrunków uciskowych ze spongostanem
Data zamieszczenia: 23.08.2017r.
Numer ogłoszenia: 576091-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_odpowiedzi na pytania.doc
3_Informacja z otwarcia ofert.doc
4_wynik postępowania.docSprzedaż i dostawa pojemników na odpady medyczne przeznaczonych do gromadzenia i utylizacji materiałów zakaźnych
Data zamieszczenia: 2017-08-21
Numer ogłoszenia: 574752-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_Odpowiedź na pytanie.pdf
3_Informacja z otwarcia ofert.pdf
4_Wynik postępowania.pdf
5_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfDostawa w okresie 12 miesięcy odczynników monoklonalnych konfekcjonowanych dla RCKiK w Katowicach
Data zamieszczenia: 2017-08-14 r.
Numer ogłoszenia: 571878-N-2017


Załączniki:

10_wynik postepowania.doc
1_SIWZ.doc
2_zmiana terminu składania ofert..docx
3_odpowiedzi na pytania.docx
5_SIWZ ze zmianami.doc
6_zmiana treści ogłoszenia.docx
7_zmiana terminu składania ofert 2.docx
8_ogłoszenie o zmianie ogloszenia.docx
9_informacja z otwarcia ofert.docxDostawa testów, materiałów pomocniczych i zużywalnych dla potrzeb Pracowni Immunogenetyki Układu HLA
Data zamieszczenia: 2017-08-11
Numer ogłoszenia: 571403-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ doc.doc
2_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
3_informacja z otwarcia ofert.docx
4_wynik postępowania.docWykonanie projektu oraz przebudowa i rozbudowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynków DiE Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Data zamieszczenia: 2017-08-11 r.
Numer ogłoszenia: 571189-N-2017


Załączniki:

01_Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
02_Program funkcjonalno-użytkowy.pdf
03_zmiana ogłoszenia.docx
04_odpowiedzi na pytania.docx
05_RYS_1.pdf
06_RYS_2.pdf
07_RYS_2a.pdf
08_RYS_3.pdf
09_RYS_4.pdf
10_RYS_5.pdf
11_RYS_6.pdf
12_RYS_7.pdf
5_informacja z otwarcia ofert.docx
6_zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.docxDostawa preparatów do dezynfekcji skóry przed pobieraniem krwi oraz do dezynfekcji rąk dla personelu
Data zamieszczenia: 04.08.2017r.
Numer ogłoszenia: 563410-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_Przesunięcie terminu składania ofert.doc
3_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
4_Odpowiedzi na pytania.pdf
5_Informacja z otwarcia ofert.pdf
6_Wynik postępowania - Pakiet nr 1.pdf
7_Wynik postępowania - Pakiet nr 2.pdfDzierżawa 2 separatorów wraz z dostawą zestawów do pobierania UKKP-podwójnych, UKKP zagęszczonych oraz podwójnych UKKP zagęszczonych wraz z automatycznym dodawaniem roztworu osoczozastępczego (PAS).
Data zamieszczenia: 01-08-2017
Numer ogłoszenia: 2017/S 145-300495


Załączniki:

1_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
2_JEDZ - zal nr 5 do SIWZ.doc
3_odpowiedzi na pytania.docx
4_SIWZ ze zmianami.doc
5_zmiana ogłoszenia.pdf
6_informacja z otwarcia ofert.docx
7_wynik postepowania.docDostawa jednorazowych zestawów do posiadanych separatorów komórkowych oraz zestawów do poboru osocza firmy Haemonetics
Data zamieszczenia: 13.07.2017r.
Numer ogłoszenia: 2017/S 132-270917


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_JEDZ.doc
3_odpowiedzi na pytania.doc
4_SIWZ ze zmianami.doc
5_informacja z otwarcia ofert.docx
6_wynik postępowania.docDostawa opakowań szklanych wraz z zestawami dozującymi do odczynników serologicznych
Data zamieszczenia: 10.07.2017r.
Numer ogłoszenia: 547880-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_Rysunek butelka i pipetka.doc
3_zmiana terminu składania ofert.doc
4_Ogłoszenie nr 500004374.doc
5_odpowiedzi na pytania.doc
6_zmieniony wzór umowy.doc
7_informacja z otwarcia ofert.docx
8_wynik postępowania.docSerwis, walidacja i rekwalifikacja pomieszczeń strefy kontrolowanej Banku Tkanek. Dostawa filtrów HEPA oraz zakup filtrów G4,F7i F9
Data zamieszczenia: 2017-06-28 r.
Numer ogłoszenia: 540988-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ serwis.docx
2_odpowiedzi na pytania.doc
3_zmieniona kalkulacja cenowa.doc
4_Ogłoszenie nr 500002118.doc
5_zmiana terminu składania ofert.doc
6_Ogłoszenie nr 500002532.doc
7_Ogłoszenie nr 500002532.doc
8_informacja z otwarcia ofert.docx
9_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docxDostawa odzieży ochronnej oraz obuwia dla pracowników RCKiK w Katowicach
Data zamieszczenia: 12.06.2017 r.
Numer ogłoszenia: 531067-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_informacja z otwarcia ofert.docx
3_wynik postępowania.docDostawa zestawów do redukcji patogenów w osoczu
Data zamieszczenia: 05.06.2017r.
Numer ogłoszenia: 525203-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_Odpowiedzi na pytania oraz przesunięcie terminu składania ofert.pdf
3_Zmieniony Projekt umowy.doc
4_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
5_Informacja z otwarcia ofert.pdf
6_Wynik postępowania.pdf
7_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfDostawa sprzętu chłodniczego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Data zamieszczenia: 2017-05-26 r.
Numer ogłoszenia: 517423-N-2017


Załączniki:

10_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx
1_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
2_zmiana terminu składania ofert..docx
4_zmiana ogłoszenia.htm
5_odpowiedzi na pytania.docx
7_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmieniona.docx
8_Ogłoszenie zmiana.htm
9_informacja z otwarcia ofert.docxOgłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
Data zamieszczenia: 30.05.2017r.
Numer ogłoszenia:


Załączniki:

1_Ogłoszenie.pdf
2_Opinia.pdfDostawa dwóch mobilnych punktów poboru krwi na bazie niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną
Data zamieszczenia: 27.05.2017
Numer ogłoszenia: 2017/S 101-203032


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_JEDZ.doc
3_pytania i odpowiedzi.doc
4_pytania i odpowiedziII.doc
5_2017-OJS112-226481-pl.pdf
6_SIWZ ze zmianami.doc
7_informacja z otwarcia ofert.docx
8_wynik postępowania.docDostawa automatycznego analizatora do badań immunohematologicznych pracującego w technice mikrokart wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz odczynnikami do badań z zakresu serologii grup krwi na okres 12 miesięcy
Data zamieszczenia: 2017-05-22
Numer ogłoszenia: 512413-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.docx
2_informacja z otwarcia ofert.docx
3_informacja z otwarcia ofert-sprostowanie.docx
4_zawiadomienie o wyborze oferty.docOgłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
Data zamieszczenia: 04.05.2017r.
Numer ogłoszenia:


Załączniki:

1_Ogłoszenie.pdf
2_Umowa.docx
3_Opinia.pdfDostawa roztworu osoczozastępczego do przechowywania i zawieszania KKP
Data zamieszczenia: 28.04.2017r.
Numer ogłoszenia: 76832-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_zmiana terminu składania ofert.doc
3_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
4_odpowiedzi na pytania.doc
5_zmieniony wzór umowy.doc
6_Informacja z otwarcia ofert.doc
7_wynik postępowania.docZakup energii elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Data zamieszczenia: 28.04.2017r.
Numer ogłoszenia: 77032-2017


Załączniki:

1_siwz2017.doc
2_zmiana terminu składania ofert.doc
3_Ogłoszenie nr 79349.doc
4_odpowiedzi na pytania.doc
5_moce_godz062016.pdf
6_moce_godz022017.pdf
7_pełnomocnictwo.pdf
8_Informacja z otwarcia ofert.doc
9_wynik postępowania.docŚwiadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych w zakresie napraw i bieżących przeglądów dla specjalistycznych ambulansów do pobierania krwi marki NEOPLAN, SOLARIS, Mercedes Tourismo, a także pojazdów marki Mercedes, Volkswagen oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (pojazdy uprzywilejowane) oraz świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych w specjalistycznych ambulansach do pobierania krwi marki Mercedes TRAVEGO oraz OPEL VIVARO, Mercedes Benz VITO 116
Data zamieszczenia: 28.02.2017r.
Numer ogłoszenia: 33379 - 2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_Odpowiedź na pytanie.pdf
4_Informacja z otwarcia ofert.pdf
5_Wynik postępowania.pdf
6_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfCałodobowa ochrona osób i mienia w RCKiK w Katowicach
Data zamieszczenia: 24.02.2017r.
Numer ogłoszenia: 31898 - 2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_Informacja dotycząca modyfikacji SIWZ.pdf
3_Zmieniony Formularz Oferty.doc
4_Informacja z otwarcia ofert.pdf
5_Wynik postępowania.pdf
6_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfUsługi serwisowe urządzeń i sieci wodociągowych, kanalizacji, CO i gazowych
Data zamieszczenia: 2017-02-17 r
Numer ogłoszenia: 27273 - 2017


Załączniki:

1_SIWZ usługi serwisowe CO.doc
2_pytania.docx
3_informacja z otwarcia ofert.docx
4_wynik postępowania.docxKatowice: Sprawowanie w 2017 r. opieki informatycznej nad oprogramowaniem wdrożonym w RCKiK Katowice. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data zamieszczenia: 2017-02-01
Numer ogłoszenia: 18089 - 2017


Załączniki:
Serwisowanie (naprawy, przeglądy okresowe i walidacje) wirówek KR4i wraz z transmisją danych z procesu wirowania do systemu komputerowego Bank Krwi w RCKiK w Katowicach
Data zamieszczenia: 03.02.2017r.
Numer ogłoszenia: 19403 - 2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_Informacja z otwarcia ofert.pdf
3_Wynik postępowania.pdf
4_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfRemont pomieszczeń parteru budynku „A” oraz pomieszczeń parteru budynku „E” Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Data zamieszczenia: 2017-01-24 r.
Numer ogłoszenia: 13155 - 2017


Załączniki:

10_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx
1_SIWZ.doc
2_Dokumentacja.zip
3_odpowiedzi na pytania.doc
4_zmiana terminu składania ofert..docx
5_zmiana ogłoszenia.htm
6_odpowiedzi na pytania 2 doc.doc
7_wyjaśnienia do udzielonych odpowiedzi.docx
8_rys.bud.E.pdf
9_informacja z otwarcia ofert.docxDostawa w okresie 12 miesięcy odczynników monoklonalnych i surowic diagnostycznych konfekcjonowanych dla RCKiK w Katowicach
Data zamieszczenia: 2017-01-04
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2469 - 2017


Załączniki:

1_SIWZ odczynniki monoklonalne.doc
2_informacja z otwarcia ofert.docx
3_wynik postepowania.doc