PrzetargiUsługi serwisowe sprzętu chłodniczego i klimatyzacyjnego
Data zamieszczenia: 7.02.2018r.
Numer ogłoszenia: 515201-N-2018


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_informacja z otwarcia ofert.docxSerwis urządzeń i sieci wodociągowych, kanalizacji, CO i gazowych
Data zamieszczenia: 2018-02-05 r.
Numer ogłoszenia: 513964-N-2018


Załączniki:

1_SIWZ usługi serwisowe CO.doc
2_Zbiorcze zestawienie ofert.PDFDostawa jednorazowych mikrokuwet służących do określenia poziomu Hb we krwi oraz roztworów kontrolnych, kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami
Data zamieszczenia: 31.01.2018r.
Numer ogłoszenia: 512162-N-2018


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_informacja z otwarcia ofert.docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki.
Data zamieszczenia: 22-01-2018
Numer ogłoszenia: 500016236


Załączniki:
Wykonywanie usług transportowo-logistycznych
Data zamieszczenia: 2018-01-23
Numer ogłoszenia: 508426-N-2018


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf
3_Projekt - pakiet nr 1.doc
4_Projekt - pakiet nr 2.doc
5_Projekt - pakiet nr 3.doc
6_Projekt - pakiet nr 4.doc
7_Informacja z otwarcia ofert (zamieszczona w dniu 01.02.2018r.).pdf
8_Wynik postępowania.pdf1.Wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez RCKiK w Katowicach. 2. Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w próbkach krwi pobranych od dawców, dla których wyniki badań przesiewowych wskazywały na zakażenie, badań określających stężenie wirusa B19V w próbkach krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w badaniu przesiewowym oraz wykonanie badań potwierdzających obecność RNA HAV w osoczu przeznaczonym do frakcjonowania.
Data zamieszczenia: 17.01.2018r.
Numer ogłoszenia: 506882-N-2018


Załączniki:

1_siwz badania.doc
2_unieważnienie postępowania.docDostawa 1 000 000 szt. czekolady oraz 150 000 szt. wafelków dla RCKiK w Katowicach
Data zamieszczenia: 12.01.2018r.
Numer ogłoszenia: 2018/S 008-014757


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_JEDZ.doc
3_czekolady_box2.jpg
4_informacja z otwarcia ofert.docxWykonywanie usług transportowo-logistycznych
Data zamieszczenia: 2018-01-04
Numer ogłoszenia: 501176-N-2018


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_Informacja dotycząca przesunięcia terminu składania ofert.pdf
3_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
5_Odpowiedzi na pytania oraz przesunięcie terminu składania ofert.doc
6_Projekt umowy.doc
7_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
8_Informacja z otwarcia ofert (zamieszczona w dniu 17.01.2018r.).pdf
9_Unieważnienie postępowania.pdfSerwisowanie (naprawy, przeglądy okresowe i walidacje) sprzętu i urządzeń medycznych w RCKiK w Katowicach - wagomieszarek, skanerów kodów kreskowych, drukarek do etykiet, analizatorów Hb
Data zamieszczenia: 2017-12-21
Numer ogłoszenia: 635264-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_Informacja z otwarcia ofert.pdf
3_Wynik postępowania.pdf
4_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfWykonywanie usług transportowo-logistycznych
Data zamieszczenia: 2017-12-13
Numer ogłoszenia: 632111-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_Odpowiedzi na pytania oraz przesunięcie terminu składania ofert.pdf
3_Załącznik 1-4.doc
4_Projekt umowy.doc
5_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
6_Informacja z otwarcia ofert (zamieszczona w dniu 02.01.2018r.).pdf
7_Unieważnienie postępowania w Pakiecie nr 1,2,3,5.pdf
8_Wynik postępowania - Pakiet nr 4.pdf
9_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfOdbiór,transport i utylizacja odpadów medycznych
Data zamieszczenia: 2017-12-08 r.
Numer ogłoszenia: 629879-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_informacja z otwarcia ofert.docx
3_wynik postępowania.doc1.Wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez RCKiK w Katowicach. 2. Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w próbkach krwi pobranych od dawców, dla których wyniki badań przesiewowych wskazywały na zakażenie, badań określających stężenie wirusa B19V w próbkach krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w badaniu przesiewowym oraz wykonanie badań potwierdzających obecność RNA HAV w osoczu przeznaczonym do frakcjonowania
Data zamieszczenia: 07.12.2017r.
Numer ogłoszenia: 629527-N-2017


Załączniki:

1_siwz badania.doc
2_unieważnienie postępowania.docSerwisowanie (naprawy, przeglądy okresowe i walidacje) sprzętu i urządzeń medycznych w RCKiK w Katowicach
Data zamieszczenia: 2017-12-06
Numer ogłoszenia: 628253-N-2017


Załączniki:

10_Wynik postępowania.pdf
11_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
1_SIWZ.doc
2_Informacja dotycząca przesunięcia terminu składania ofert.pdf
3_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
4_Informacja dotycząca przesunięcia terminu składania ofert.pdf
5_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
6_Odpowiedzi na pytania.pdf
7_Załącznik nr 1.doc
8_Projekt umowy.doc
9_Informacja z otwarcia ofert (zamieszczona w dniu 27.12.2017r.).pdfPrzechowywanie osocza mrożonego oraz próbek archiwizacyjnych osocza dawców krwi
Data zamieszczenia: 2017-12-04 r.
Numer ogłoszenia: 626633-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_informacja z otwarcia ofert.docx
4_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docDostawa bonów towarowych dla pracowników RCKiK w Katowicach
Data zamieszczenia: 26.10.2017
Numer ogłoszenia: 607742-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_odpowiedzi na pytania.doc
3_informacja z otwarcia ofert.docx
4_wynik postępowania.docUbezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance na rok 2017/ 2018 pojazdów używanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Data zamieszczenia: 2017-10-26 r.
Numer ogłoszenia: 607676-N-2017


Załączniki:

1_Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
2_pytania i odpowiedzi.docx
3_zaświadczenie 2017-10. HESTIA pdf.pdf
4_Zaktualizowane zaswiadczenie z PZU.pdf
5_informacja z otwarcia ofert.docx
6_wynik postępowania.docUtrzymanie stałego i właściwego stanu sanitarno– epidemiologicznego w budynkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - wykonywanie prac porządkowych
Data zamieszczenia: 2017-10-19
Numer ogłoszenia: 604423-N-2017


Załączniki:

10_Informacja z otwarcia ofert.pdf
11_Wynik postępowania.pdf
12_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
1_SIWZ.doc
2_Odpowiedzi na pytania.pdf
3_Załącznik nr 1-1.doc
4_Załącznik nr 1-2.doc
5_Załącznik nr 1-4.doc
6_Załącznik nr 1-5.doc
7_Odpowiedzi na pytania oraz przesunięcie terminu składania ofert.pdf
8_Załącznik nr 1-3.doc
9_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdfDostawa zestawów na wytworzenie 5000 dawek terapeutycznych zlewanych ubogoleukocytarnych koncentratów krwinek płytkowych z kożuszków leukocytarno – płytkowych wraz z nieodpłatnym użytkowaniem dwóch urządzeń do produkcji zlewanych koncentratów krwinek płytkowych
Data zamieszczenia: 04.10.2017r
Numer ogłoszenia: 2017/S 190-390147


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_JEDZ - zal nr 5 do SIWZ.doc
3_pytania i udzielone odpowiedzi.docx
4_zmieniony opis przedmiotu zamówienia.docx
5_zmieniony wzór umowy.docx
7_zmiana ogłoszenia.pdf
8_informacja z otwarcia ofert.docx
9_wynik postepowania.docKompleksowe ubezpieczenie mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Data zamieszczenia: 2017-09-29 r.
Numer ogłoszenia: 595224-N-2017


Załączniki:

1_SIWZ.doc
2_informacja z otwarcia ofert.docx
3_wynik postępowania.docDostawa serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI
Data zamieszczenia: 14.09.2017r.
Numer ogłoszenia: 588123-N-2017


Załączniki:

1_serwer1.doc
2_informacja z otwarcia ofert.docx
4_wynik postępowania.doc